Uddannelser:

Jeg er psykolog i 1993 fra Københavns Universitet, autoriseret af Psykolognævnet, godkendt som specialist og supervisor i Børnepsykologi af Dansk Psykologforening, har den teoretiske og praktiske del af terapeutuddannelsen i Psykoanalytisk Psykoterapi med Børn og Unge og har taget en Master i Ledelse (MMD) fra CBS.

Erfaringer med børn, unge og vokse:

Jeg har været ansat i Center for Børn og Unge i Københavns Amt i en længere årrække med opgaver som bl.a. psykologiske testning af børn og unge, forældrekompetenceundersøgelser, konsulent for kommunerne i komplekse børnesager, behandling af børn, unge og familier/voksne. Jeg har også været chef for en Pædagogiske Psykologisk Rådgivning, for psykologerne i Forsvaret og på Børneklinikken.

Jeg har desuden deltaget i kurser og nationale og internationale konferencer der bl.a. har handlet om nye behandlingsmetoder, sammenligning af behandlingsmetoder og effekten af behandling.