• Lavt selvværd

  Samtaler og behandling

Lavt selvværd – symptomer og årsager

I min klinik i Lyngby oplever jeg, at en del kommer til mig med lavt selvværd, som deres store udfordring. Det er sjældent det lave selvværd i sig selv, der giver anledningen til, at folk henvender sig. Det kan for eksempel i stedet være, fordi disse mennesker er triste eller stressede.

Bag tristheden gemmer der sig dog ofte et dårligt selvværd med en medfølgende usikkerhed, og det viser sig at være deresstørste problem. Det ytrer sig ofte gennem udsagn som:

 • ”Jeg vil jo gerne have, at alle kan lide mig.”
 • ”Jeg orker ikke at gå til fester, jeg ved jo ikke, hvad de andre tænker om mig.”
 • ”Er jeg mon en god nok søster?”
 • ”Jeg vil jo gerne være imødekommende overfor andre.”

Forskellen på selvværd og selvtillid

Det er vigtigt at skelne mellem selvværd og selvtillid:

 • Selvværd drejer sig at acceptere og værdsætte sig selv uden begrænsning, at være i stand til at erkende og anerkende egne styrker og begrænsninger og acceptere sig selv som værdifuld og betydningsfuld.
 • Selvtillid handler om at have tillid til sine evner og færdigheder, have tillid til det, man gør og kan.

Hvordan opstår lavt selvværd?

Faktisk er vi alle født med et godt selvværd, det kan jo undre, når det er ret udbredt at have lavt selvværd. Selvværd betyder jo blot at opleve, at man er noget værd i kraft af, at man er sig selv. At man har en betydning, fordi man er til.

Hvordan kan et godt selvværd ændre sig til et dårligt selvværd i løbet af livet? Det er på en måde meget enkelt. Det sker fordi oplevelsen af at være noget værd forskyder sig fra at være ” det vi er i kraft af den, vi er” til at være “det vi er i kraft af det, vi gør”.

Det starter med, at vi i begyndelsen af livet er meget afhængige af, at vores omsorgspersoner anerkender og elsker os, fordi vi er, den vi er. De synes, vi er noget i kraft af, at vi bare er til.

Anerkendelse og forventninger

Ofte sker det, at vi oplever, vi bliver anerkendt for det, vi gør og for de handlinger, vi laver, fremfor hvem vi er. Pludselig bliver andres vurdering af det, vi kan, og det vi gør, rigtig vigtige for vores oplevelse af at være noget værd i andres øjne. Det ender med, at det vigtigste for os er at leve op til forventninger og krav, vi tror, de andre har. Det bliver derfor ekstremt vigtigt for os at imødekomme andre og gøre det, vi tror, de ønsker af os. Det sker dog desværre ofte på bekostning af de behov og ønsker vi selv har.

Samlet set kan man sige, at vores selvværd er formet af vores fortid, de oplevelser vi har haft i livet – men ikke mindst af den følelsesmæssige betydning, vi selv har lagt i disse oplevelser.

Eksempler på godt selvværd

 • Man er tilfreds med sig selv og den måde man er på
 • Man vil gerne møde nye mennesker og tænker ikke over, hvordan man er
 • Man er tilfreds med det, man har opnået i skole og uddannelse
 • Man har venner og sociale relationer i de sammenhænge, man befinder mig

Symptomer på lavt selvværd

 • Vil gerne imødekommes og anerkendes af andre,
 • Man har en radar der opfanger tegn på, at andre ikke er tilfreds med det man gør,
 • Man oplever, at man skal hjælpe andre
 • Man er kun tilfreds med egen præstationer, hvis man klarer sig på toppen
 • Man evaluerer sin egen præstation og måde at være på
 • Det er svært at værdsætte ros og anerkendelse fra andre
 • Man arbejder igennem – koste hvad det vil.

Behandling af lavt selvværd hos unge

Behandlingen af lavt selvværd er på sin vis enkel. Den er dog også krævende, fordi man skal lave en del hjemmearbejde. Den første del af behandlingen går ud på at afklare, hvad man egentlig tænker om sig selv. Det er tit besværligt, fordi de fleste ikke er særlig bevidste om, hvad de tænker, men ved bare, at de har det skidt.

Det er bl.a. psykologens opgaven gennem 1 eller 2 samtaler at få et indtryk af, hvordan selvværdet er. Når man er blevet bevidst om, hvad man tænker om sig selv, får man til opgave at øve sig i at tænke så lidt som mulig på, hvordan man er i løbet ad den næste uge.

Det gøres ved at når man opdager, at man er begyndt at tænke kritisk og negativt om sig selv, flytter man opmærksomheden hen på noget andet. Det kan være rigtig svært i starten, men når det lykkes, oplever de flest en stor lettelse. Den anden del af behandlingen går ud på, at man sideløbende begynder at undersøge, hvad andre mon egentlig tænker om én, hvilke forventninger de egentlig har, hvor lidt og hvor og meget de andre mon er optagede af én, hvilke oplevelser, man har haft i samvær med andre osv.

Langsomt men sikkert begynder man at føle sig bedre tilpas, være gladere og mere tilstede der, hvor livet foregår. Man oplever, man er mindre optaget af sine egne tanker og forestillinger og mindre optaget af, hvad andre tænker. Man har med andre ord generobret en del af det tabte selvværd og fået et større livskvalitet.

Læs mere om mig og mit virke som psykolog i Lyngby.

Behandling af børn med lavt selvværd

Når det drejer sig om børn, dvs. før teenagealderen, er forældrene som oftest en nødvendig del af behandlingen, fordi de som omsorgspersoner har stor betydning for opbygning af selvværdet. Det sker ikke sjældent at samtalerne udelukkende er med forældrene.

Formålet er, at forældrene gennem beskrivelse af barnets og dets problemer samtid giver et indtryk af, hvordan de oplever barnet. Behandlingen går derfor ud på, at forældrene gennem deres egne eksempler fra deres hverdag med barnet bliver bevidste om, hvornår de glæder sig over og roser barnet for, hvad det gør, og hvornår de glæder sig over og elsker barnet for, hvad det er.

Behandling af lavt selvværd

Du kan booke en konsultation her på min hjemmeside eller ringe til mig, så vi kan afklare, hvordan vi bedst griber behandlingen an. Terapien foregår alt i mine venlige og imødekommende lokaler på Lottenborgvej 24, 2800 Kongens Lyngby. Måske viser det sig først i stykke ind i de terapeutiske konsultationer, at dit eller dine nærmeste egentlige problem er lavt selvværd. Det ændrer dog ikke på terapien og behandlingen, som stadigvæk vil bestå af samtaleterapi samt forskellige hjemmeopgaver, som beskrevet andetssted her på siden

Læs også: Angst – behandling og terapi

Læs også: Stress og Stressbehandling

© Vibeke Schmidt