• Alt om børnepsykologi

  – også for unge

 • Alt om børnepsykologi

  – også for unge

  børnepsykolog

Børnepsykolog Vibeke Schmidt

Børnepsykologi er et speciale, jeg har uddannet mig i som psykolog, og jeg er godkendt som specialist i Børnepsykologi af Dansk Psykologforening.

Det kræver en lang uddannelse, hvor fokus er på barnets og den unges følelsesmæssige, sociale, kognitive og personlighedsmæssige udvikling.

Er man uddannet i Børnepsykologi kan man også udrede og undersøge børn og unge med forskellige psykiske og sociale forstyrrelser.Som børnepsykolog har jeg videreuddannet mig praktisk og teoretisk i samtaler med børn og unge og gennem relationsarbejde mellem forældre og børn.

Børnepsykolog i Lyngby

Leder du efter en børnepsykolog til dit barn eller til en ung person, så ring (42 77 24 90) eller skriv til mig, så finder vi hurtigt et tidspunkt, hvor vi kan mødes i mit afslappede og diskrete kliniklokale i Lyngby. Det ligger på Lottenborgvej 24.

Jeg tager altid udgangspunkt i mine klienters individuelle ønsker. Metodemæssigt er jeg bredt funderet. Jeg benytter mig af følgende 3 forskellige behandlingsformer, som jeg er uddannet i, og som jeg har lang tids erfaring i at anvende:

 • Psykodynamisk terapi
 • Kognitiv terapi
 • Metakognitiv terapi
Børnepsykolog i København

Alt om børnespsykologi – også for unge

Vil du gerne vide lidt mere om behandlingsmuligheder og prognose, når du har et barn eller et ungt mennesker, der er stødt på nogle forhindringer i livet? Så kan du læse mere her på siden om, hvordan jeg i samarbejde med den unge og med forældre og pårørende yder psykologhjælp gennem samtaleterapi.

Du kan enten bare fortsætte med at læse videre her på siden eller springe ned til den information, du søger. Det gør du via disse links:

Symptomer på dårlig trivsel hos børn og unge

Børnene og de unge, jeg har i min klinik, har forskellige vanskeligheder. Det kan dreje sig om dårlig trivsel generelt med stress symptomer, tristhed, tilbagetrukkethed, vrede og dårlig søvn. Det kan også dreje sig om angst, depression, lavt selvværd mm.

Årsagerne kan måske findes i barnets sociale relationer med kammeraterne i skolen, mobning i skolen, søskendejalousi, loyalitetskonflikt ved forældrenes skænderi, eller hvis barn og forældre “går skævt” af hinanden.

Angst og livskriser

Det kan også dreje sig om problemer, der er “iboende” barnet, som angst f.eks. præstationsangst, angst for at sove ude, angst for at miste en forælder, angst for at sige noget højt i klassen, angst for at være alene hjemme, social angst.

Det ses også, at barnet og den unge bliver ramt af udefrakommende hændelser, som giver store livsforandringer. Det kan være dødsfald, trafikulykker, forældres skilsmisse, utroskab hos en forælder,  forælders sygdom, misbrug eller depression. I særlige tilfælde kan barnet få efterreaktioner i form af posttraumatisk stress, også kaldet PTSD.

 • Sådan arbejder jeg som

  Børnepsykolog

Særlige udfordringer i unges liv

Som børnepsykolog ser man nogle særlige udfordringer for de unge. De skal til at skabe et selvstændigt liv, og for nogen kan det give identitetskriser, depressioner eller voldsomt stress. Det opstår i særlig grad, når den unge, der har klaret mange ting selv pludselig og uden varsel bliver ramt af  større udfordringer, som f.eks. forældrenes skilsmisse, dødsfald, utroskab fra en forældre, eller skal træffe beslutninger for det fremtidige liv uden for skole/gymnasium uden nogle af dele sine bekymringer med.

Årsager til behov for psykolog hos unge

Det kan også skyldes, at forældrene, der måske tidligere har støtte de unge, selv får uoverstigelige problemer og støtter og betror sig til den unge, uden at den unge er parat til at kunne håndtere forældrenes problemer.

Det ses også, at den unge efter en tryg folkeskoletid møder ungdomslivet på gymnasier, HF, handelsskoler mm. med spænding og ængstelse. Der er ofte en forventning hos den unge og forælder om at skulle klare sig godt for senere at kunne vælge den uddannelse, man ønsker sig. Nogle unge oplever i den forbindelse angst i forskellige udgaver som for eksempel:

 • Præstationsangst
 • Social angst
 • Eksamensangst.

Det medfører hyppigt stresssymptomer med:

 • Søvnbesvær
 • Dårligt selvværd
 • Spiseforstyrrelser
 • Tristhed
 • Depressioner

Sådan arbejder jeg som børnepsykolog med børn

Som børnepsykolog mener jeg, at det er vigtigt selv at se og tale med barnet, som en del af behandlingen. Det sker ikke sjældent, at forældrenes opfattelse af barnet og barnets måde at være på ikke helt er samstemt.  Derfor er den første samtale oftest med en eller begge forældre, hvorefter jeg stort set altid har mindst 2 samtaler med barnet selv.

Samtaleterapi med børn og deres forældre

I løbet af den første samtale med forældrene får jeg indblik i barnets historie, forældrenes opfattelse af barnet, eventuelle udfordringer eller begivenheder i familiehistorien, der er vigtige at nævne. Dernæst taler jeg med barnet, hvor jeg i løbet af de to samtaler får et indtryk af barnet og dets relationer, hvor belastet barnet er, og hvordan det bedst muligt kan hjælpes.

På baggrund af samtalerne med både forældre og barn laves en behandlingsplan, som ofte indbefatter forældrene, dels fordi de jo er barnets vigtigste omsorgspersoner og dels fordi der ofte er brug for en koordineret indsats så både barn og forældre fremover gør noget andet end det de plejer, for at barnet får det godt igen.

Sådan arbejder jeg som psykolog med børn

Den børnepsykologiske behandling af teenagere og unge, tager udgangspunkt i, at de skal til at leve deres eget selvstændige liv, men fortsat er afhængige og med tilknytning til deres forældre. Når det drejer sig om psykologbehandling af unge er udgangspunktet altid den unge selv.

Gennem et par samtaler får jeg et godt indblik i den unges liv, omgangskreds og belastninger, og på baggrund af det bliver samtalerne ofte suppleret med opgaver eller øvelser, der tager udgangspunkt i den unges mest udtalte problem. Hvis problemstillingen mest handler om den unges eget liv, selvbillede og selvforståelse, bliver forældrene ikke inddraget, medmindre det er den unges udtalte ønske. Hvis det derimod viser sig, at problemstillingen kræver andre behandlere involveret som f.eks psykiatrien, vil forældrene efter aftale med den unge blive inddraget.

God prognose for børn og unge!

Det er min erfaring som børnepsykolog, at der stort set altid er en rigtig god prognose for børnene og de unge, ikke mindst fordi de så gerne vil have et godt og uproblematisk liv.

Psykologiske problemstillinger hos børn og unge

Her er nogle af de psykologiske problemstillinger, som jeg typisk har mødt i mit arbejde som børnepsykolog – også for unge.

 • Tristhed,
 • Depression
 • Angst
 • Stress
 • Skilsmisse
 • Sorg
 • Tab
 • Traumer
 • Perfektionisme
 • Lavt selvværd
 • Konflikter mellem børn og forældre
 • Vrede
 • Mistrivsel
 • Sociale problemer i skole/daginstitution
 • Pludselige adfærdsændringer
 • Søskende konflikter

Har du behov for en sonderende samtale, så ring til mig på 42 77 24 90. Eller brug kontaktformularen her på mit website. Du kan også bare skrive en mail til mig på vibekeschmidt@outlook.dk.

Der er i hvert fald mange muligheder for hurtigt at komme i gang med et terapiforløb, hvis du og dine unge eller børn har brug for at rådføre jer med og søge behandling hos en børnpsykolog.

Find min psykologpraksis her

Der er ikke langt til min praksis, hvis du for eksempel bor i Lyngby, Holte, Gentofte eller Gladsaxe.

Ring eller skriv til mig

på nummer 42 77 24 90 eller på vibekeschmidt@outlook.dk

Er du fra Lyngby, Bagsværd, Gladsaxe, Gentofte, Virum,, eller en anden af de omgivende kommuner og går du med tanker om at finde en psykolog til dig selv eller til en af dine pårørende? Så kan du roligt ringe til mig på 42 77 24 90 for en uforpligtende samtale. Eller skriv til mig på min kontaktside.

Psykolog og børnepsykolog

Jeg har klinik i Lyngby i en smuk palæejendom, Lottenborg ,fra 1923. Jeg har valgt stedet, fordi her er ro og rare omgivelser, så vi kan koncentrere os om det væsentlige: Det, der ligger dig på sinde, og som du gerne vil blive bedre til at tackle.

Mine klienter kommer både fra lokalområdet i Lyngby, men også fra Gentofte, Holte, Gladsaxe, Ballerup og selvfølgelig fra København og fra Nordsjælland.

© Vibeke Schmidt