Supervision og specialistgodkendelse

Som godkendt specialist i supervision kan jeg supervisere andre psykologer både mhp. autorisation og til specialistgodkendelse i Børnepsykologi. Jeg kan desuden supervisere andre faggrupper f.eks. pædagoger, sygeplejersker samt psykologer med ønske om ekstern supervision.