Supervision og specialistgodkendelse

Som godkendt specialist i supervision kan jeg supervisere andre psykologer både mhp. autorisation og til specialistgodkendelse i Børnepsykologi. Jeg kan desuden supervisere andre faggrupper f.eks. pædagoger, sygeplejersker samt psykologer med ønske om ekstern supervision.

Uddannelser

Jeg er psykolog i 1993 fra Københavns Universitet, autoriseret af Psykolognævnet, godkendt som specialist og supervisor i Børnepsykologi af Dansk Psykologforening, har den teoretiske og praktiske del af terapeutuddannelsen i Psykoanalytisk Psykoterapi med Børn og Unge og har taget en Master i Ledelse (MMD) fra CBS.

Erfaringer med børn, unge og voksne

Jeg har været ansat i Center for Børn og Unge i Københavns Amt i en længere årrække med opgaver som bl.a. psykologiske testning af børn og unge, forældrekompetenceundersøgelser, konsulent for kommunerne i komplekse børnesager, behandling af børn, unge og familier/voksne. Jeg har også været chef for en Pædagogiske Psykologisk Rådgivning, for psykologerne i Forsvaret og på Børneklinikken.

Jeg har desuden deltaget i kurser og nationale og internationale konferencer der bl.a. har handlet om nye behandlingsmetoder, sammenligning af behandlingsmetoder og effekten af behandling.

Psykologiske undersøgelser af børn

Jeg har igennem flere år udført psykologiske undersøgelser ved hjælp af test og samtaler.

Jeg kan derfor tilbyde

  • Forældrekompetenceundersøgelser.
  • Psykologiske undersøgelser af børn og unge.
  • Gennemgang af komplekse og komplicerede børne- og ungesager i kommunerne med henblik på forslag til mulige foranstaltninger.

Undersøgelserne udarbejdes i overensstemmelse med Socialministeriets retningslinjer fra 2011.

Se mit fulde CV her og læs mere om mine uddannelser, arbejdserfaringer og min holdning til mit arbejde.

© Vibeke Schmidt