CV – uddannelse – arbejdserfaring

Jeg er autoriseret psykolog, specialist og supervisor med børn, unge, voksne og familier som mit arbejdsfelt. Se mit CV og læs mere om mine arbejdserfaringer her på siden.

Jeg har været psykolog i mange år og har behandlet børn, unge, voksne og familier med mange forskellige problemstillinger som f.eks skilsmisse, angst, dødsfald mm. Jeg har også været leder for psykologer, der har behandlet sammen gruppe.

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening, har tavshedspligt, journalpligt og er forpligtet af de fælles nordiske regler for etik for psykologer.

psykolog lyngby favicon

Psykolog Vibeke Schmidt
Tlf: 42 77 24 90
Email: vibekeschmidt@outlook.dk

Mit fokus som psykolog

Både under og efter min uddannelse på universitetet har jeg været optaget af, hvordan relationen mellem mennesker former og udvikler os til dem vi er.

Jeg har i den forbindelse især været optaget af barnets tidlige udvikling og hvordan det tidlige mor-barn forhold gentager sig i den måde, vi siden knytter os til hinanden på. Arbejdet med børn, unge og deres familier var derfor indlysende valg for mig, og jeg har siden også specialiseret mig indenfor området.

Speciale i børnepsykologi

Jeg har taget en længerevarende uddannelse i psykodynamisk terapi med børn og unge og har suppleret den med de kognitive behandlingsformer. Dette sikre at jeg har stor indsigt i børnepsykologi og kan håndtere mange forskellige tilfælde.

Jeg behandler børn og unge, der har oplevet både skole og fritidsliv som krævende, og som har haft svært ved at være tilfredse med dem selv. Der er rigtig mange børn og unge, der oplever sig utilstrækkelige og hvor de sociale relationer volder store vanskeligheder.

Bygger bro mellem børn og voksne

Jeg hjælper også de voksne med at kunne tale med deres børn og unge enten om de problemer, som de voksne oplever børnene har, eller de selv har i deres voksne liv.

Jeg har i mine år som leder bl.a. taget initiativ til en række bøger og hæfter for bl.a børn og unge til udsendte soldater kaldet “Baglandet”. De kan downloades på Veterancentrets hjemmeside.

Mit udgangspunkt for behandlingen

Jeg har altid det samme udgangspunkt for behandlingen, og det er, at du – ligesom jeg – er præget af den måde, vi har lært at forstå os selv og andre på.

Der er ingen måder, der er dårlige.

Der er bare nogle måder, der gør livet sværere for os selv som negative tanker, dårligt selvværd og bekymringer. Man kan godt ændre den måde, man forstår sig selv og andre på, så det hele bliver lidt lettere. Det kræver selvfølgelig noget arbejde af dig, et arbejde der af og til kan opleves besværligt. Det er det, jeg som psykolog kan hjælpe dig med.

Det er derfor altid vigtigt for mig og for dig at finde ud af din måde at opleve dig selv og andre mennesker på, fordi du og dit altid vil være udgangspunktet for vores fælles arbejde.

CV – Uddannelser

  • Jeg er uddannet lærer fra Zahle Seminarium og som psykolog i 1993 fra Københavns Universitet.
  • Jeg er autoriseret af Psykolognævnet, godkendt som specialist og supervisor i Børnepsykologi af Dansk Psykologforening.
  • Jeg har den teoretiske og praktiske del af terapeutuddannelsen i Psykoanalytisk Psykoterapi med Børn og Unge.
  • Jeg har også en Master i Ledelse (MMD) fra CBS.

CV – Arbejdserfaring

  • Jeg har været ansat i Center for Børn og Unge i Københavns Amtet i en længere årrække med opgaver som bl.a. psykologiske testning af børn og unge, behandling af børn, unge og familier/voksne. eg har også været chef for en Pædagogiske Psykologisk Rådgivnin
  • Jeg hvor jeg var initiativetager til udvikling af småklasser for udsatte børn, konsultative teams på skolerne med psykologer og socialrådgivere.
  • Jeg var chef  for psykologerne i Forsvaret i knap 10 år hvor jeg bl.a. var initiativetager til en række behandlingstiltag for soldater og pårørende og udgivelser af hæfter til udsendte soldaters familier.
  • Siden var jeg på Børneklinikken, der udredte førskolebørn med komplekse funktionsnedsættelser.
  • Jeg har desuden deltaget i kurser og nationale og internationale konferencer der bl.a. har handlet om nye behandlingsmetoder, sammenligning af behandlingsmetoder og effekten af behandling.
  • Profil hos Dansk Psykolog Forening.

Klinik i Lyngby

I dag arbejder jeg som privatpraktiserende psykolog i en klinik i Lyngby. Du finder den i Kongens Lyngby ca. 400 m fra Sorgenfri Station på Lottenborgvej 24. Klinikken ligger i et roligt og behageligt hus, der rummer flere forskellige faggrupper. Ring (42 77 24 90) eller skriv til mig, hvis du vil vide mere eller booke en tid.

© Vibeke Schmidt