Stress og stressbehandling

Stress er en psykisk overbelastning, det kan ramme enhver. Mange af mine klienter har netop denne udfordring i deres liv. Samtaleterapien hos mig om din stress tager sigte på to ting:

 • at opnå indsigt i årsagerne til din stress.
 • at finde det rette balance mellem arbejdsliv og privatliv, som både du og din krop kan leve med.

Oplever du hjerteflimmer eller svimmelhed, når du tænker over alle de ting, du skal nå? Eller er det blevet vanskeligt at leve op til dine egne forventninger om, hvor meget du skal kunne overkomme?

Har du nogen eller alle symptomer på stress, så er der én god nyhed, og det er at stress kan behandles.

Læs videre her på siden om mine erfaringer med stressramte og mine tanker om, hvad stress egentlig er for noget, og om hvordan du igennem samtaleterapi og selverkendelse kan komme stress til livs eller finde en måde at leve med den på. 

Ring til mig på telefon 4277 2490 eller skriv på vibekeschmidt@outlook.dk. Jeg kan bookes til psykologiske samtaler i min klinik på Lottenborgvej 24 i  2800 Lyngby.    

Børnepsykolog i København

Psykolog Vibeke Schmidt
Tlf: 42 77 24 90
Email: vibekeschmidt@outlook.dk

Fysiske symptomer på stress

Stress er ikke noget, der sidder i en bestemt legemesdel. Stress er en psykisk overbelastning, som kan give sig udslag i et bredt spektrum af forskellige fysiske symptomer. Her er nogle af de fysiske  stresssymptomer, som jeg hyppigt oplever, at mine patienter nævner, når de skal beskrive omstændighederne omkring deres stress

 • Svimmelhed
 • Trykken for brystet
 • Søvnproblemer
 • Knude i maven
 • Let til gråd
 • Træthed
 • Kvalme
 • Indre uro
 • Tankemylder
 • Manglende engagement og glæde
 • Spændinger i kæbe

Det er ikke min opgave at behandle de fysiske symptomer for stress. Det overlader jeg til lægerne og medicinen. Jeg oplever dog ofte, at det fysiske ubehag hos stressramte forsvinder eller gradvis dæmpes, når den psykologiske samtaleterapi skrider frem og i takt med, at at vi sammen afdækker de mønstre i dit liv, der bidrager til at fremkalde dine stresssymptomer.

Find min psykologpraksis her

Min praksis finder du i rolige lokaler i Lyngby i et gammel palæ  på Lottenborgvej 24, der både ligger tæt på Lyngby, Bagsværd, Holte, Gentofte og Gladsaxe. Tog- og busforbindelser er også gunstige.

Ring eller skriv til mig for nærmere aftale på telefon 42 77 24 90 eller mail vibekeschmidt@outlook.dk

5 erkendelser fra min praksis om stress og stressbehandling

Stress og behandling og opklaring

5 erkendelser fra min praksis om stress og stressbehandling

Stress er ikke enden på alt

De fleste ved godt, at alt ikke ramler for dem, når de bliver ramt af stress. Livet efter et stressintermezzo kan komme til at tage sig anderledes ud. Måske bliver man på arbejdet lidt oftere nødt til at sige: Det kan jeg ikke. Eller man bliver lidt mindre servicemindet. Eller du kan ikke påtage de samme kollegiale ekstraopgaver, som du tidligere har været kendt for. Men kernen i dit arbejde og din person forbliver intakt.

Hvad opfordrer jeg stressramte til?

Alle stressforløb er individuelle, men der er alligevel nogle ting, der går igen, og som præger den feedback jeg giver til min klienter.

Mit udgangspunkt er, at stress skal bruges som en form for selverkendelse. Man skal indse, hvad ens kapacitet er. Man skal stille sig selv det centrale spørgsmå: Hvad er muligt, og hvad kan jeg tilbyde fremadrettet? Behandling og overvindelse af stress kræver en selverkendelse, der siger, at man aldrig kommer tilbage til præcist det, du gjorde før. For det var det, der gjorde dig stresset.

Stress er også forbundet med glæde

En af de største udfordringer ved stress kan være, at det, som giver en stor stressbelastning, faktisk også er det, man får den største arbejdsglæde ved.

Det kunne for eksempel være

 • Man vil gerne lave et inspirerende undervisningsforløb med både lyd og billede, men arbejdsopgaven overstiger den tid, man har til rådighed til at løse den.
 • Eller man vil gerne være omsorgsfuld over for sine medarbejdere eller elever, men det er begyndt at kræve mere, end man har mulighed for at levere.
 • Eller det kunne være, at man er i gang med et meningsfuld udviklingsarbejde, men arbejdet griber om sig, så man er ikke i stand til at løse opgaven med den kvalitet, man kunne ønske sig.

Stress er både et individuelt problem og et arbejdspladsproblem

I al stress er der et dynamisk forhold mellem det, man forventer af sig selv, og det, som andre forventer af én.

Der er ofte noget helt bestemt, som den stressramte forsøger at leve op til, men som man for eksempel med alderen kommer til kort over for. Arbejdspladsen er måske blevet vant til, at man leverer på et højt niveau, som er højere end det, som er rimeligt at forvente af medarbejderen. På den måde er stress ikke kun et individuelt problem, men også et arbejdspladsproblem.

Hvad er stress egentlig?

Der er ingen, der rigtig ved, hvad stress er. For mig er fællesbetegnelsen: psykisk overbelastning.

Man er blevet overbelastet, fordi at kravene fra en selv eller andre overstiger den psykiske energi, man har til rådighed til at løse opgaven. Det vil man kalde en psykisk overbelastning.

Mine erfaringer som psykolog

Jeg har 25 års erfaring som psykolog og har arbejdet både med børn, unge og voksne. Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 1993 og er autoriseret af Psykolognævnet. Jeg er også godkendt som specialist i Børnepsykologi af Dansk Psykologiforening.

Som børnepsykolog trækker jeg blandt andet på de erfaringer, jeg fik som chef for en Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Københavns Amt. Samtidig har jeg i 10 år været chef for psykologerne i Forsvaret.

Læs mere om hele mit professionelle virke i mit cv, som du kan finde her.

Læs mere om behandling hos mig

Jeg behandler klienter med alle former for psykiske udfordringer. Jeg har skrevet om nogle af de temaer, jeg oftest møder i min praksis, på de sider, som jeg linker til herunder.

Her kan du lære mere om  mig og mit ståsted som psykolog.

© Vibeke Schmidt