Terapi og behandling

I min klinik i Lyngby arbejder jeg med:

  • Behandling af børn og unge der har angst, depression, har mistet nære relationer, har det svært med forældrenes skilsmisse, har selvværdsproblemer, bliver mobbet, har skolevanskeligheder.
  • Rådgivning til forældre hvis børn/unge har sociale problemer, hvis barnet/den unge mistrives, hvis børnene har angst, hvis forældrene har svært ved at tale med børnene/de unge om skilsmisse, om misbrugsproblemer i familien, om livstruende sygdom og død.
  • Behandling af voksne med angst, stress, livskriser som skilsmisse eller sygdom
  • Jeg tilbyder også online psykologhjælp til nye og gamle klienter. Læs mere her om, hvordan online psykologiske konsultationer hos mig foregår.
  • Supervision af plejefamilier, pædagoger, psykologer mfl.
  • Coaching af ledere og medarbejdere.

For børn:

Børn kan godt have individuelle samtaler, men det er vigtigt, at forældrene også er en del af behandlingen. Det er vigtigt, fordi børnene er afhængige af, at deres forældre støtter dem.

For børn gælder, at den indledende samtale er med forældrene om barnets opvækst og vanskeligheder. På den baggrund træffes aftale om behandlingsforløbet og forældredeltagelse.

Læs mere om mine tilgang til det være børnepsykolog – også for unge – her.

For unge:

Når det drejer sig om unge kan forældrenes deltagelse stadig være relevant, men omfanget skal aftales med den unges deltagelse og accept.

Det kan vise sig at være relevant at inddrage andre parter f.eks. skole. Det vil blive aftalt undervejs i forløbet.

Angstbehandling af børn og unge foregår i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsen retningslinjer: Nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge 2016.

© Vibeke Schmidt