Hvis du har henvisning fra din læge til psykolog, kan du bruge henvisningen hos mig, fordi jeg har ydernummer.

Jeg arbejder med alle de problemstillinger, der kan ydes offentligt tilskud til. Det drejer sig om:

 • røveri, volds- og voldtægtsofre
 • trafik- og ulykkesofre
 • pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende ved dødsfald
 • personer, der har forsøgt selvmord
 • kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb.
 • personer med let til moderat depression og som på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år.
 • personer med let til moderat angst og som på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år.

Henvisningen til psykolog skal du have fået senest 12 måneder efter begivenheden, der var årsag til henvisningen, skete.

Det gælder dog ikke for de sidste to kategorier, der drejer sig om angst og depression

Tilskuddet fra sygesikringen udgør 60 procent af psykologens honorar, dvs. at du skal selv betale 40 procent, der for den første konsultation udgør ca. 420 kr. og ca. 350 kr. for de efterfølgende konsultationer. Den del af beløbet du selv skal betale afregnes ved selve konsultationen. Beløbet reguleres 2 gange årligt.

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen ”danmark” kan du få refunderet 200 kr. pr. time.

Der er foreløbig indtil 31.12.21 en aftale om, at unge mellem 18-24 år, der er henvist pga. angst eller depression dvs. de to sidste kategorier, ikke skal betale noget selv.

Man kan højst få tilskud til 12 konsultationer, men personer, der er henvist pga. ”let til moderat depression fra 18 og opefter” eller “let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, mellem 18 og opefter” er der mulighed for genhenvisning til yderligere 12 behandlinger efter særlige kriterier,

Aftale om konsultation.

Hvis du ønsker at aftale en tid, kan du enten ringe på 42772490 eller skrive en mail til vibekeschmidt @ outlook.dk, hvor du blot skriver, at du ønsker en aftale og evt. dit telefonnummer.

Jeg kan have op til 4 ugers ventetid.

© Vibeke Schmidt